چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400   15:59:25
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محمود ناصری

1394/5/17 شنبه

دکتر محمود ناصری

سمت: معاون دانشکده علوم پایه

تلفن محل کار: 32355404

تلفن داخلی: 350

سوابق تحصیلی:
دانشیار نانوفیزیک