پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401   16:58:04
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محمود ناصری

دکتر محمود ناصری

دکتر محمود ناصری

سمت: معاون دانشکده علوم پایه

تلفن محل کار: 32355404

تلفن داخلی: 350

سوابق تحصیلی:
دانشیار نانوفیزیک