دوشنبه 11 اسفند 1399   23:06:02
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهدی رضایی صامتی

1394/5/17 شنبه

دکتر مهدی رضایی صامتی

سمت: رئیس دانشکده علوم پایه

تلفن محل کار: 32355404

تلفن داخلی: 350

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MRezaeiSameti/