جمعه 2 آبان 1399   11:07:24
کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی
معصومه باقری

1393/10/16 سه‌شنبه

معصومه باقری

سمت: رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

تلفن محل کار: 33339881

تلفن داخلی: 203

دورنگار: 33339880

پست الکترونیکی: mba.bagheri1@gmail.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد mba