دوشنبه 13 تیر 1401   20:05:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محمد عبدلی

دکتر محمد عبدلی

دکتر محمد عبدلی

سمت: مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی

تلفن داخلی: 472

پست الکترونیکی: abdoli_m@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MAbdoli