یکشنبه 30 شهریور 1399   04:26:00
معرفی افراد
مرضیه عظیمی فر

1395/9/13 شنبه

مرضیه عظیمی فر

سمت: کارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن محل کار: 32355466

تلفن داخلی: 381