جمعه 4 فروردین 1402   13:14:20
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
فوزیه منصوریان

فوزیه منصوریان

فوزیه منصوریان

سمت: کارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن محل کار: 32355466

تلفن داخلی: 381

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی