چهارشنبه 9 آذر 1401   10:45:15
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افرادبيشتر
کبری پورمتقی

کبری پورمتقی

کبری پورمتقی

سمت: رئیس اداره دبیرخانه

تلفن محل کار: 32355388

تلفن داخلی: 257