دوشنبه 24 خرداد 1400   03:58:45
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
ارتباط با معاونت توسعه و پشتیبانی

1393/9/1 شنبه

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک ،دانشگاه ملایر، ساختمان مرکزی، طبقه اول، معاونت توسعه و پشتیبانی

تلفن مستقیم: 33339944

تلفن داخلی: 240

پست الکترونیکی: finance@malayeru.ac.ir