پنجشنبه 14 اسفند 1399   16:23:04
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
مجید جباری

1391/10/2 شنبه

مجید جباری

سمت: رئیس گروه تحول اداری، بهره وری و آموزش کارکنان