سه‌شنبه 6 آبان 1399   09:02:38
ارتباط با گروه نظارت و ارزیابی

1395/8/11 سه‌شنبه

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، گروه نظارت و ارزیابی

تلفن مستقیم: 32355378

تلفن داخلی: 209

پست الکترونیکی: nezarat@malayeru.ac.ir