دوشنبه 20 آذر 1402   00:33:48
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
گروه علوم و مهندسی خاک
دکتر زهرا وارسته خانلری

دکتر زهرا وارسته خانلری

دکتر زهرا وارسته خانلری

سمت: مدیر گروه علوم و مهندسی خاک

تلفن داخلی: 475

پست الکترونیکی: z.khanlari93@gmail.com