پنجشنبه 16 مرداد 1399   14:31:27
معرفی افرادبيشتر
دکتر جواد غلامی

1391/9/21 سه‌شنبه

دکتر جواد غلامی

سمت: مسئول پیگیری امور آزمایشگاهها و کارگاهها

تلفن محل کار: 32355414

تلفن داخلی: 483