شنبه 7 خرداد 1401   11:44:13
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
افراد
دکتر مجید دکامین

دکتر مجید دکامین

دکتر مجید دکامین

سمت: سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش

تلفن محل کار: 32355380

تلفن داخلی: 521

پست الکترونیکی: majiddekamin@yahoo.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~Dekamin