پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401   16:44:25
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
داود صلواتی

داود صلواتی

داود صلواتی

سمت: گزینش کارکنان

تلفن محل کار: 32355488

تلفن داخلی: 233

سوابق تحصیلی:
کارشناسی الهیات