شنبه 1 آبان 1400   23:48:49
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر خسرو سایوند

1393/9/1 شنبه

دکتر خسرو سایوند

سمت: رئیس دانشگاه ملایر

تلفن محل کار: 32456502

تلفن داخلی: 201 و 202

دورنگار: 32456501

پست الکترونیکی: ksayehvand@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکتری ریاضی کاربردی

مرتبه علمی: استاد


سوابق کاری:
۱-  مدیر کل امور آموزشی مجتمع آموزش عالی ملایر
۲-  معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی ملایر
۳-  رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه ملایر
۴-  مدیر گروه ریاضی دانشگاه ملایر
۵-  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ملایر
۶-  رییس حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه
۷-  دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه
۸-  رئیس دانشگاه ملایر