دوشنبه 7 فروردین 1402   02:19:05
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر کیومرث قیصری گودرزی

دکتر کیومرث قیصری گودرزی

دکتر کیومرث قیصری گودرزی

سمت: رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

تلفن محل کار: 32456502

تلفن داخلی: 203

دورنگار: 32456501