پنجشنبه 27 مرداد 1401   03:02:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر کیومرث قیصری گودرزی

دکتر کیومرث قیصری گودرزی

دکتر کیومرث قیصری گودرزی

سمت: رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

تلفن محل کار: 32456502

تلفن داخلی: 203

دورنگار: 32456501