پنجشنبه 27 مرداد 1401   03:14:13
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
جلال مهدی پناه

جلال مهدی پناه

جلال مهدی پناه

سمت: کارشناس اداره حفاظت فیزیکی

تلفن محل کار: 32355490

تلفن داخلی: 214