پنجشنبه 27 مرداد 1401   03:09:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
رضا زمانی

رضا زمانی

رضا زمانی

سمت: کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مسئول دبیرخانه کمیته منتخب

تلفن محل کار: 32355389

تلفن داخلی: 206