پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401   17:15:33
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
رضا زمانی

رضا زمانی

رضا زمانی

سمت: کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مسئول دبیرخانه کمیته منتخب

تلفن محل کار: 32355389

تلفن داخلی: 206