جمعه 20 تير 1399   01:09:26
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر خسرو سایوند
دکتر محمد پیری
غلامرضا فارسی
معصومه باقری
دکتر آرش بابایی
جلال رحیمی
علی سوری نیا
دکتر عباس خاکپور
دکتر محمدرضا الیاسی
امیرحسین ناصرپور
سید علی میرشاه ولد
حامد چگینی
دکتر امید چترآبگون
داود صلواتی
ولی الله زنگنه
مجید جباری
  • مجید جباری رئیس گروه تحول اداری، بهره وری و آموزش کارکنان
رضا جعفری
  • رضا جعفری کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر
دکتر سید سجاد کاظمی
زهره قیاسوند
فاطمه سلگی
  • فاطمه سلگی کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی
مهدی غیاثوندان
اکبر کرمی
احسان ابراهیمی
عباس عزیزمحمدی
علیرضا زند عباس آبادی
مسعود دائمی
رضا زمانی
  • رضا زمانی کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مسئول دبیرخانه کمیته منتخب
1