چهارشنبه 5 آذر 1399   09:03:58
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اداره خوابگاه ها
یاسر کشاورزیان

1392/11/2 چهارشنبه

یاسر کشاورزیان

سمت: کارشناس مسئول اداره خوابگاه ها

تلفن محل کار: 33339941

تلفن داخلی: 308

پست الکترونیکی: yasser.keshavarziyan@gmil.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بین الملل