چهارشنبه 13 مهر 1401   19:06:39
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

افراد

دکتر فرهاد قاسمی آقباش

دکتر فرهاد قاسمی آقباش

دکتر فرهاد قاسمی آقباش

سمت: مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات پیشرفته مبل و منبت