دوشنبه 13 آذر 1402   03:48:02
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

افراد

دکتر فرهاد قاسمی آقباش

دکتر فرهاد قاسمی آقباش

دکتر فرهاد قاسمی آقباش

سمت: مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات پیشرفته مبل و منبت