سه‌شنبه 6 آبان 1399   06:25:51
ارتباط با گروه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی و درسیبيشتر

1392/11/1 سه‌شنبه

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی و درسی

تلفن مستقیم: 32355389

تلفن داخلی: 211