چهارشنبه 30 مهر 1399   13:21:03
معرفی کارکنانبيشتر
دکتر کیومرث عزیزملایری

1392/11/1 سه‌شنبه

دکتر کیومرث عزیزملایری

سمت: رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی

تلفن محل کار: 32355389

تلفن داخلی: 211

نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی و درسی