یکشنبه 30 شهریور 1399   04:29:23
معرفی کارکنانبيشتر
دکتر مهدی کاظمی

1397/8/29 سه‌شنبه

دکتر مهدی کاظمی

سمت: نماینده دانشکده فنی و مهندسی درگروه برنامه ریزی آموزشی