پنجشنبه 6 مهر 1402   11:06:09
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر مهدی عبداله زاده رافی

دکتر مهدی عبداله زاده رافی

دکتر مهدی عبداله زاده رافی

سمت: سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

تلفن محل کار: 32355328

تلفن داخلی: 303