پنجشنبه 15 خرداد 1399   15:09:14
معرفی کارکنان
حسین اولیائی

1392/11/2 چهارشنبه

حسین اولیائی

سمت: مسئول دفتر معاونت دانشجویی

تلفن محل کار: 33339844

تلفن داخلی: 301

پست الکترونیکی: hossin_454545@yahoo.com