پنجشنبه 6 مهر 1402   12:29:27
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
امیر حسین رحیمی

امیر حسین رحیمی

امیر حسین رحیمی

سمت: مسئول امور تغذیه

تلفن محل کار: 32355437

تلفن داخلی: 312

پست الکترونیکی: amirhossain_rahimi@yahoo.com