جمعه 7 آذر 1399   08:29:50
معرفی افراد
حشمت الله رضایی

1395/9/21 یکشنبه

حشمت الله رضایی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن محل کار: 32355450

تلفن داخلی: 440