جمعه 7 آذر 1399   09:34:07
معرفی افراد
دکتر داود محمدرضائي

1395/8/11 سه‌شنبه

دکتر داود محمدرضائي

سمت: سرپرست گروه علوم و مهندسی شیلات

پست الکترونیکی: rezai.davood@gmail.com

پست الکترونیکی2: d.mrezaei@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~DMohammadrezaei