چهارشنبه 13 مهر 1401   23:01:04
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
مریم الف خانی

مریم الف خانی

مریم الف خانی

سمت: مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن محل کار: 32355348

تلفن داخلی: 401 و 402