پنجشنبه 27 مرداد 1401   02:34:17
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
طالب شیرزادی

طالب شیرزادی

طالب شیرزادی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن محل کار: 32355451

تلفن داخلی: 408