مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1398/12/13 سه‌شنبه منقضی شده است آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم) - عملیات اجرایی موتورخانه پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر

دانشگاه ملایر در نظر دارد عملیات اجرایی موتورخانه پژوهشکده انگور  و کشمش دانشگاه ملایر را  به روش سرجمع با توجه به توضیحات مندرج در این آگهی و اسناد مناقصه به روش مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به شرکت هایی که حداقل دارای رتبه 4  تاسیسات و تجهیزات باشند واگذار نماید.

 

موضوع مناقصه:

تهیه مصالح و تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی موتورخانه پژوهشکده کشمش و انگور دانشگاه ملایر که ساختمانی با زیربنای 3500 مترمربع در دو طبقه می باشد.

مبلغ برآورد اجرای کار: در حدود 22000000000 (بیست و دو میلیارد) ریال می باشد

مبلغ ضمانتنامه: 1100000000 (یک میلیارد و یکصد میلیون) ریال می باشد

مدت پیمان: 5 ماه می باشد

کلیه پرداخت ها به صورت اسناد خزانه اسلامی می باشد.

نوع ضمانتنامه: ضمانتنامه بانکی با سه ماه اعتبار و قابل تمدید تا سه ماه دیگر

توضیح: هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مهلت دریافت اسناد: از متقاضیانی که دارای توان تشکیلاتی و شرایط فوق برای اجرای موضوع مناقصه می باشند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 17 اسفند 98 با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت با نشانی www.setadiran.ir و شماره مناقصه 2098000050000016 نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آخرین مهلت بارگزاری اسناد: تا ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 27 اسفند 98 در سامانه ستاد

تاریخ بازگشایی پاکات و تشکیل کمیسیون: روز چهارشنبه مورخ 28 اسفند 98 ساعت 11 صبح

نسخه قابل چاپ