شنبه 19 آذر 1401   09:00:38
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعیه هابيشتر
1401/6/31 پنجشنبه اطلاعیه شماره 3 آموزشی قابل توجه دانشجویان محترم
با توجه به قطعی مکرر اینترنت و عدم دسترسی دانشجویان به سامانه آموزشی جهت انجام فرآیند حذف و اضافه و درخواست های دانشجویان محترم جهت تمدید بازه، زمان انجام حذف و اضافه اینترنتی تا روز دوشنبه 4 مهر برای تمامی ورودی ها تمدید می گردد.
همچنین زمان ترمیم واحد به روزهای سه شنبه و چهارشنبه 5 و 6 مهرماه موکول گردیده است.