چهارشنبه 19 بهمن 1401   21:27:21
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشگاهبيشتر
1401/9/3 پنجشنبه چاپ مقاله جناب آقای دکتر مهدی کاظمی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی در مجله THIN-WALLED STRUCTURES
مقاله جناب آقای دکتر مهدی کاظمی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی و همکار ایشان با عنوان
  Novel geometric arrangement effects on energy absorption of a conical structure with various cross-sections
در مجله THIN-WALLED STRUCTURES که براساس ضریب تاثیر جزء 10 درصد برتر گروه موضوعی می باشد به چاپ رسیده است.
این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برای این عزیزان خواستاریم.
معاونت پژوهشی و فناوری