جمعه 13 تير 1399   23:41:43
اخباربيشتر
مشارکت مدیریت حراست در طرح استقبال از دانشجویان ورودی جدید

مدیریت حراست دانشگاه در طرح استقبال از دانشجویان عزیز جدیدالورود در مقاطع مختلف و آشنایی آنان، اقدام به طراحی و انتشار بسته ای فرهنگی-اعتقادی با موضوعات عفاف و حجاب، توصیه های عمومی و آشنایی با حراست نموده است.