دوشنبه 7 فروردین 1402   02:17:14
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار و اطلاعیه های دفتر فنی و طرح های عمرانی
منقضی شده است آگهی مناقصه تجهیزات صوت و تصویر و نور تخصصی آمفی تئاترها و سالن کنفرانس دانشگاه ملایر (نوبت سوم)
دانشگاه ملایر در نظر دارد تجهیزات صوت و تصویر و نور تخصصی آمفی تئاترها و سالن کنفرانس این دانشگاه را با توجه به توضیحات مندرج در این آگهی و اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
1- مشخصات فنی مطابق اسناد مناقصه
2- محل تأمین اعتبار از محل اعتبارات غیر عمرانی دانشگاه
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1200000000 (یک میلیارد و دویست میلیون) ریال می باشد که فقط ضمانت نامه معتبر بانکی مورد پذیرش می باشد.
4- مدت زمان تحویل تجهیزات : از عقد قرارداد با برنده مناقصه به مدت 14 روز
5- محل تحویل تجهیزات: سایت دانشگاه ملایر واقع در کیلومتر 4 جاده اراک می باشد .
6- پیمان به صورت خرید تجهیزات می باشد
7- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.
8- کلیه پرداخت ها به صورت نقدی است.
لذا از کلیه تأمین کنندگان دعوت به عمل می آید اقدام لازم را در این خصوص مبذول نمایند.
محل دریافت اسناد :
سامانه ستاد به نشانی http://setadiran.ir
مهلت و محل تحويل پيشنهادات :
آخرین مهلت دانلود شرایط مناقصه پنج شنبه مورخ 24 مهر 99 خواهد بود وآخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت 04 آبان 99 می باشد .
 محل تحويل ضمانت شرکت در مناقصه، دبيرخانه دانشگاه ملایر به آدرس ملایر کیلومتر 4 جاده اراک . دانشگاه ملایر صندوق پستی : 6571995863
ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :
ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 05 آبان 99 ساختمان مرکزی دانشگاه ملایر دفتر معاون اداری و مالی .

 
نسخه قابل چاپ