جمعه 4 فروردین 1402   14:50:56
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشکده
1401/6/2 چهارشنبه چاپ مقاله دکتر محسن اسماعیل بیگی و دکتر امید چترآبگون از اعضای هیئت علمی دانشکده ریاضی و آمار و دانشجوی دکتری ایشان خانم مریم شفا در مجله ENGINEERING WITH COMPUTER
مقاله دکتر محسن اسماعیل بیگی و دکتر امید چترآبگون از اعضای هیئت علمی دانشکده ریاضی و آمار و دانشجوی دکتری ایشان خانم مریم شفا با عنوان
" On the impact of prior distribution on efficiency of sparse gaussian process regression"
در مجله ENGINEERING WITH COMPUTER    که براساس ضریب تاثیر جزء 10 درصد برتر گروه موضوعی می باشد به چاپ رسیده است. این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برای این عزیزان خواستاریم.
معاونت پژوهشی و فناوری