دوشنبه 20 مرداد 1399   11:58:24
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشکده
1398/3/13 دوشنبه اطلاعیه دانشگاه ملایر در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398
با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتریPh.D، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحله ای است که اجرای این مراحل مطابق با شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری سال 1398 شماره 3024 مورخ 25 فروردین 98 صورت می گیرد.

مرحله اول: سنجش علمی از طریق برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور

مرحله دوم: مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلبان که توسط دانشگاه ملایر صورت می گیرد.

در راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل را به اطلاع داوطلبان می رساند :

 

1- نحوه ثبت نام

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حد نصابهای اعلام شده میتوانند از تاریخ 13 خرداد 98 تا دو روز مانده به زمان مصاحبه (طبق جدول زمانبندی این اطلاعیه) با مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتی نسبت به ثبت نام برای ارزیابی تخصصی اقدام نمایند. بدیهی است منحصرا داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته- محل دانشگاه ملایر درخواست ارائه نمایند که با توجه به کارنامه مذکور دارای حد نصاب در آن کد رشته – محل باشند.

شایان ذکر است حدنصاب لازم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر 70 درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط 80 درصد حدنصاب اعلام شده برای داوطلبان آزاد می باشد که وضعیت آنها در کارنامه درج شده است.

 

2- نحوه ارزیابی داوطلبان در مرحله دوم 

ارزیابی داوطلبان در این مرحله براساس موارد زیر صورت خواهد گرفت:

2-1 دکتری آموزشی – پژوهشی:

نمره آزمون متمرکز مرحله اول به میزان ۵۰ درصد نمره کل نهایی داوطلب را تشکیل می دهد. ارزیابی داوطلبان در مرحله دوم براساس سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی انجام می گیرد. بر این اساس از مجموع ۵۰ امتیاز این مرحله، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ امتیاز) و مصاحبه علمی و سنجش علمی (۳۰ امتیاز) را شامل می شود.

2-2 دکتری پژوهش محور:

نمره آزمون متمرکز مرحله اول به میزان 30 درصد نمره کل نهایی داوطلب را تشکیل می دهد. ارزیابی داوطلبان در مرحله دوم براساس سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی انجام می گیرد. بر این اساس از مجموع 70 امتیاز این مرحله، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ امتیاز) و مصاحبه علمی و سنجش علمی (۳۰امتیاز) و تهیه طرح ­واره (20 امتیاز) را شامل می شود.

 

جدول شماره (1) : نحوه محاسبه امتیازات سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری

ردیف

نوع فعالیت

امتیاز

نحوه ارزیابی

1

1-1 مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

1-2 گاهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

1-3 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

8

- هر مقاله تا 7 امتیاز مطابق آئین نامه ارتقاء

-گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5

 

-برگزیدگی داخلی تا 3 و خارجی تا 7 امتیاز

2

مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

2

هر مقاله تا 1 امتیاز مطابق آئین نامه ارتقاء

3

مقالات چاپ شده درکنفرانس های معتبر

( داخلی و خارجی )

1.5

خارجی تا 1 و داخلی 0.5 امتیاز

4

تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

1

 

5

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل

2

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

6

برگزیدگان المپیادهای علمی - دانشجویی

1.5

- رتبه 1 تا 3، 1.5 امتیاز

- رتبه 4 تا 6، 1 امتیاز

- رتبه 7 تا 9، 0.5 امتیاز

7

مدرک زبان معتبر

4

طبق جدول شماره 4

8

جمع

20

 

 

جدول شماره (2) : نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه علمی و سنجش علمی

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثرامتیاز

1

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی و به سئوالات

4

2

وسعت نظر، نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی

4

3

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

4

4

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

4

5

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

4

6

همراستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه (نظر استاد راهنما)

10

جمع

30

 

جدول شماره (3) : نحوه محاسبه امتیاز طرح­واره

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

1

میزان انطباق طرح واره با طرح پژوهشی تقاضا محور موسسه

5

2

میزان انطباق فعالیت­های آموزشی و پژوهشی قبلی داوطلب در راستای طرح پژوهشی

5

3

امتیاز استاد راهنمای طرح پژوهشی تقاضا محور به داوطلب

5

4

امتیاز مربوط به نحوه تدوین طرح­واره و ارائه آن در قالب اهداف و پیش فرضیه­ها و روش اجرا

5

جمع

20

 

جدول شماره (4) : نحوه محاسبه امتیاز مدرک زبان (ردیف 7 جدول شماره 1)

MSRT

(MCHE)

IELTS

Equivalent

TOEFL

IBT

TOEFL

Computer

TOEFL, PAPER+

TOLIMO

حداکثر امتیاز

 

100-95

9-5/7

120-113

300-263

680-625

4

90

7

100

250

600

85

5/6

91-90

232

575

5/3

80

6

80-79

213

550

3

75

5/5

70-69

196

525

5/2

70

5

60-56

173

500

2

65

5/4

50-49

152

475

5/1

55

4

40-39

133

450

1

45

5/3

30-29

113

425

5/0

 

3- برنامه زمانی انجام مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی (مرحله ارزیابی تخصصی)

ساعت حضور در محل برگزاری مصاحبه ساعت 8:30 صبح می­باشد.

 

کد رشته محل

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

گرایش

دوره

ظرفیت

تاریخ مصاحبه تخصصی

مهلت ثبت نام اینترنتی

2823

2233

ریاضی محض

جبر

روزانه

3

15 تیر

از 13 خرداد لغایت 13 تیر

2977

2234

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

روزانه

3

15 تیر

از 13 خرداد لغایت 13 تیر

3127

2238

فیزیک

فیزیک ماده چگال

روزانه

8

4 و 5 تیر

از 13 خرداد لغایت 2 تیر

3588

2307

مهندسی عمران

سازه

روزانه

3

23 تیر

از 13 خرداد لغایت 21 تیر

4474

2401

علوم و مهندسی محیط زیست

 

روزانه

3

25 خرداد

از 13 خرداد لغایت 23 خرداد

5575

2401

علوم و مهندسی محیط زیست

 

پژوهش محور

1

25 خرداد

از 13 خرداد لغایت 23 خرداد

5577

2435

بیوتکنولوژی کشاورزی

 

پژوهش محور

1

1 تیر

از 13 خرداد لغایت 29 خرداد

5576

2432

آگروتکنولوژی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

پژوهش محور

1

27 خرداد

از 13 خرداد لغایت 25 خرداد

5571

2406

علوم و مهندسی باغبانی

فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

پژوهش محور

1

25 خرداد

از 13 خرداد لغایت 23 خرداد

5572

2406

علوم و مهندسی باغبانی

اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

پژوهش محور

1

25 خرداد

از 13 خرداد لغایت 23 خرداد

5574

2412

علوم و مهندسی صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی

پژوهش محور

1

21 خرداد

از 13 خرداد لغایت 19 خرداد

5573

2412

علوم و مهندسی صنایع غذایی

زیست فناوری مواد غذایی

پژوهش محور

1

21 خرداد

از 13 خرداد لغایت 19 خرداد

 

4 – مدارک مورد نیاز

لازم است مدارک ذیل توسط داوطلب تهیه و در روز مصاحبه به مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه ارائه شود،

4-1 فرم تکمیل شده مشخصات فردی (فرم شماره ۱)

4-2 اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه ای معرفی شده با مشخصات اطلاعات ارسالی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور

4-3 تصویری از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

4-4 پرداخت مبلغ 800000 ریال (هشتصد هزار ریال) بابت هزینه آزمون به شماره حساب 0112156406001 به نام درآمد های اختصاصی دانشگاه ملایر نزد بانک ملی شعبه شهدا ملایر.( بدون پرداخت هزینه، ثبت نام داوطلب نهایی نبوده و داوطلب حق شرکت در جلسه آزمون مصاحبه را نخواهد داشت.)

4-5 اصل و کپی مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی

تبصره- آن دسته از معرفی شدگانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند. علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می بایست اصل و کپی مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

4-6 اصل و کپی مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد

 تبصره- داوطلبانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای بوده و حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ فارغ التحصیل می شوند (اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۳۹ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه ۹۹ دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی) را همراه داشته و ارائه نمایند.

4-7 اصل و کپی ریز نمرات (کارنامه نهایی دوره کارشناسی و اصل و کپی ریز نمرات دوره کاردانی برای دانشجویانی که دوره کارشناسی آن ها به صورت نا پیوسته بوده است).

4-8 اصل و کپی ریز نمرات (کارنامه نهایی دوره کارشناسی ارشد

تبصره- آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 98 در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای فارغ التصیل خواهند شد، می بایست اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحد های گذرانده تا تاریخ 30 بهمن 97 را همراه داشته و ارائه نمایند.

4-9 فرم شماره ۲ (تعهد حضور تمام وقت)

4-10 یک نسخه از مستندات علمی - پژوهشی شامل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و کلیه موارد مشمول در بافت امتیاز

تذکر 1: تنها به مقالاتی امتیاز داده می شود که در ژورنال های دارای نمایه معتبر بین المللی با مورد تایید وزارتین با اعتبار علمی- پژوهشی، چاپ با پذیرش شده باشند.

تذکر ۲- نشریاتی که مقالات متقاضی در آنها منتشر شده اند نباید در لیست سیاه (Black List) اعلام شده از طرف معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

تذکر ۳: از مقالات دارای پذیرش قطعی برای چاپ، حداکثر در مورد فایل امتیاز دهی است.

تذکر ۴: ارائه اصل و کپی گواهی پذیرش قطعی (با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ) برای مقالات چاپ نشده و متن کامل مقاله و مکاتبات مربوط به آن الزامی است.

تذکر 5: تنها به مقالات کنفرانسی / همایشی داخلی که در همایش های معتبر برگزار شده توسط یکی از دانشگاههای زیر مجموعه وزارتین یا توسط انجمن های علمی تخصصی رشته مربوطه، ارائه شده باشد، امتیاز تعلق می گیرد.

تذکر 6 : تنها به مقالات کنفرانسی / همایشی خارجی که در همایش های معتبر ارائه شده باشد، امتیاز تعلق می گیرد

4-11 برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر بین المللی و المپیادهای علمی دانشجویی لازم است گواهی معتبر با امضاء بالاترین مقام مسئول به شرح ذیل ارائه نمایند

·         برگزیدگان رتبه اول تا سوم مرحله نهایی جشنواره های علمی معتبر بین المللی خوارزمی، فارابی، وازی و ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را نیز کسب و ارائه نمایند.

·         گواهی ثبت اختراع با پد دارای تاییدیه از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران باشد. برگزیدگان مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیر خانه المپیاد را نیز کسب و ارائه نمایند.

4-12 یک نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (ویژه داوطلبان فارغ التحصیل)

4-13 یک نسخه پروپوزال (ویژه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد)

4-14 اصل گواهی شرکت در آزمون های ملی و بین المللی زبان که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد.

4-15 ارائه پرینت کلیه کارنامه های آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1398 که توسط سازمان سنجش منتشر شده است.

4-16 توصیه نامه علمی (ارائه توصیه نامه از استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد)

4-17 اصل گواهی به انضمام آخرین حکم کارگزینی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده که به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن دسته از افرادی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده اند.

تذکر 1: ارائه موافقت نامه قطعی مبنی بر ادامه تحصیل از طریق سهمیه مربیان به تأیید معاون آموزشی یا معاون اداری و مالی (پشتیبانی) دانشگاه یا موسسه آموزش عالی

تذکر ۲: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مربیان باید در زمان ثبت نام در آزمون به صورت رسمی در یکی از مؤسسات آموزشی پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشتغال به کار داشته باشند. این دسته از داوطلبان باید حداقل دارای سه سال سابقه کار به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت باشند.

تبصره - آن دسته از معرفی شدگان برای مصاحبه که متقاضی استفاده از سهمیه مربی می باشند، موظف به ارائه گواهی معتبر در این خصوص می باشند. لازم به توضیح است مطابق ضوابط مربوط، منحصرا مربیان آموزشی رسمی (آزمایشی یا قطعی) دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجاز به استفاده از سهمیه مربی، در آزمون ورودی دوره دکتری PhD نیمه متمرکز سال ۱۳۹۸ می باشند به عبارت دیگر مدرسان و اعضاء هیأت علمی پیمائی، قرار دادی، حق التدریس، دستیاران آموزشی و. .. مشمول این سهمیه نمی باشند.

4-18 تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور را مشخص نماید، جهت آقایان الزامیست.

تبصره ۱: برای آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 1398 خدمت خود را به اتمام رسانیده اند یا در صورت قبولی از خدمت وظیفه ترخیص خواهند شد الزامیست.

4-19 ارائه اصل و تصویر کلیه ی مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه الزامی می باشد.

تذکر : به مدارکی که ناقص باشند و یا پس از پایان مهلت ثبت نام اینترنتی ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد و صرفاً به مدارک ارائه شده و مورد تأیید توسط کمیته ارزیابی امتیازبندی­های مورد نظر تعلق می گیرد. لازم به ذکر است آزمون مصاحبه تخصصی صرفا از داوطلبانی صورت میگیرد که ثبت نام اینترنتی خود را در زمان مقرر کامل کرده باشند.

 

5- نحوه ثبت نام

ثبت نام از طریق "سامانه ثبت نام آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۸ دانشگاه ملایر" طبق جدول زمانبندی صورت می گیرد.

داوطلبان بایستی مدارک زیر را هنگام ثبت نام اینترنتی در سامانه آپلود نمایند :

الف- فرم تکمیل شده شماره 1 پیوست

ب- تصویر کارنامه آزمون دکتری سال 1398

ج- عکس پرسنلی

د- فیش واریزی به مبلغ 800000 (هشتصد هزار) ریال بابت هزینه آزمون. (بدون پرداخت هزینه، ثبت نام داوطلب نهایی نبوده و داوطلب حق شرکت در جلسه آزمون مصاحبه را نخواهد داشت.)

تبصره: ارائه اصل فیش بانکی هنگام مراجعه برای مصاحبه علمی الزامی است.

 

6- محل برگزاری آزمون مصاحبه علمی:

داوطلبان هر رشته باید به دانشکده مربوطه به آدرس­های زیر مراجعه نمایند:

6-1 محل مراجعه داوطلبان رشته های ریاضی ( محض و کاربردی )، فیزیک، علوم ومهندسی محیط زیست، علوم ومهندسی باغبانی، علوم ومهندسی صنایع غذایی، اگروتکنولوژی و بیوتکنولوژی کشاورزی:

ملایر-کیلومتر 4 جاده اراک، پردیس دانشگاه ملایر

6-2 محل مراجعه داوطلبان رشته عمران:

ملایر- ضلع شمالی پارک سیفیه- بالاتر از دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده عمران و معماری

 

تذکر مهم: کلیه داوطلبانی که مرحله بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرند، توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تائید صلاحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود.

 

ردیف

نام دانشکده

شماره تماس

1

علوم پایه

32355404-081

2

منابع طبیعی و محیط زیست

32355330-081

3

علوم ریاضی و آمار

32355466-081

4

عمران و معماری

32232346-081

5

پژوهشکده کشمش و انگور

32355380-081

 

 

توجه:

به اطلاع می رساند مصاحبه شوندگان می توانند در صورت نیاز به اسکان از هتل "آرامش "با هزینه شخصی استفاده نمایند. (شماره موبایل هتل آرامش 09189511790 و یا تلفن 33321155-081).