دوشنبه 12 خرداد 1399   06:16:25
اخبار پژوهشکده انگور و کشمشبيشتر
1398/9/17 يكشنبه دعوت به همکاری در اجرای طرح فراز تحت نظارت پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر

بدینوسیله از کلیه افراد حقیقی و حقوقی فعال در زمینه کشاورزی که مایل به مشارکت در اجرای طرح فراز تحت نظارت  پژوهشکده انگور و کشمش هستند دعوت می شود که  با همراه داشتن پروانه فعالیت و مدارک شناسایی جهت تکمیل فرم های مربوطه از تاریخ 17 لغالیت پایان وقت اداری 20 آذر به مدیریت جهاد کشاورزی ملایر مراجعه فرمایند.