اخبار

عضویت در انجمن علمی انگور و کشمش

1400/5/11 دوشنبه
احتراما به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند جهت عضویت در انجمن علمی دانشجویی انگور و کشمش تا روز سه‌شنبه ۱۲ مردادماه به سامانه پولینک مراجعه و عضویت خود را ثبت نمایند. در ضمن در صورت تمایل جهت کاندید شدن در انتخابات انجمن‌های علمی نیز در همین سامانه تقاضای خود را ثبت نمایید.