يكشنبه 19 مرداد 1399   19:25:28
اخباربيشتر
دستورالعمل نحوه گندزدایی عمومی برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا (Covid 19 )
فايلها
دستورالعمل نحوه گندزدايي عمومي براي پيشگيري از انتشار ويروس کرونا (Covid 19 ) .pdf 1.48 MB
دستورالعمل گندزدايي سطوح (1).pdf 303.043 KB