یکشنبه 4 مهر 1400   04:42:24
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشکده
1399/9/1 شنبه انتصاب سرپرست گروه محیط زیست، سرپرست گروه تولید و ژنتیک گیاهی، سرپرست گروه علوم و مهندسی شیلات و سرپرست گروه شیمی
دکتر سایوند رئیس دانشگاه طی احکامی، دکتر عیسی سلگی را به سمت " سرپرست گروه محیط زیست "، دکتر محمد عبدلی را به سمت " سرپرست گروه تولید و ژنتیک گیاهی "، دکتر داوود محمدرضایی را به سمت " سرپرست گروه علوم و مهندسی شیلات " و دکتر یاسین قلی ئی را به سمت " سرپرست گروه شیمی " منصوب نمود.
رئیس دانشگاه ابراز امیدواری نمود نظر به تعهد، درایت و تخصص ایشان شاهد بهبود و پیشرفت مجموعه دانشگاه ملایر باشیم.
ایشان همچنین از زحمات و تلاش های ارزنده دکتر کامران شایسته در دوره مسئولیت مدیریت گروه محیط زیست، دکتر زهرا موحدی در دوره مسئولیت مدیریت گروه  گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دکتر لیما طیبی  در دوره مسئولیت مدیریت  علوم و مهندسی شیلات و دکتر محمد مرادی در دوره مدیریت گروه شیمی تشکر و قدردانی نمود.