پنجشنبه 1 آبان 1399   07:37:41
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
همایش ها و رویدادهابيشتر
گزارش همایش ملی تبادل تجارب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کرونا
زمان: پنجشنبه 23 مرداد 1399
مكان:
فايلها
گزارش همايش ملي تبادل تجارب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در اجراي آموزش الکترونيکي در بحران کرونا.pdf 5.23 MB