دوشنبه 12 خرداد 1399   06:04:04
کنفرانسها و کارگاههابيشتر
همایش ملی شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی
زمان: چهارشنبه 22 آبان 1398
مكان: دانشگاه اصفهان
برگزار كنندگان: دانشگاه اصفهان