دوشنبه 13 آذر 1402   03:12:25
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی

دوشنبه 21 فروردین 1396 برنامه جندی شاپور

برنامه پژوهشی جندی‌شاپور توسط مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه- SCAC (زیر پوشش سفارت فرانسه در ایران) با فراخوان سالانه اجرا می شود. این برنامه از سال ۱۳۸۳ آغاز شده است و هدف آن ارتقاء و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است.

نوع حمایت

 

در صورت پذیرش پروژه پیشنهادی، برای تسهیل و کمک به سفر محققان ایرانی به فرانسه از طرف مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی (CISSC)، و برای سفر طرف فرانسوی به ایران از طرف موسسۀ کامپوس فرانس (نماینده فرانسه) مبلغ مشخصی پرداخت می‌شود. در مقابل ضروری است سالانه گزارشی از پیشرفت پروژه و فعالیت‌های انجام شده در خصوص چاپ مقالات و انتشار نتایج پژوهش در اختیار مرکز قرار گیرد. در قسمت “سپاسگزاری” مقالات چاپ شده می‌بایستی از مرکز مطالعات و بخش فرهنگی سفارت فرانسه قدردانی گردد. قابل ذکر است که تأمین اعتبارات و بودجه مربوط به تحقیقات پروژه مشترک به عهده خود مؤسسات و نهادهای مرتبط خواهد بود. مدت در نظر گرفته شده برای انجام پروژه ۲ سال است.

زمینه پروژه‌ها

 

برنامه “جندی‌شاپور” شامل پروژه‌های مشترک پژوهشی گروه‌های ایرانی و فرانسوی در تمامی زمینه ها، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی (حقوق، اقتصاد و مدیریت)، علوم پزشکی، علوم پایه، علوم محیط زیست و زیست شناسی است که مورد تصویب موسسه پژوهشی متبوع قرار گرفته است. مدت برنامه برای هر پروژه نباید بیش از دو سال باشد. پروژه‌های زیر در اولویت قراردارند:

 

 پروژه‌هایی که همراه با آموزش در سطح دکتری یا پسا دکتری باشد؛

 پروژه‌هایی که موجب همکاری چند آزمایشگاه یا موسسه مختلف ایرانی و فرانسوی شوند؛

 پروژه‌‌هایی که باعث ایجاد توسعه، به ویژه توسعه اجتماعی- اقتصادی شوند.

 

 

شرایط شرکت در برنامه

 

 تصویب پروژه توسط یکی از موسسات پژوهشی یا دانشگاه های ایران؛

 انتخاب یک نماینده بعنوان مسئول پروژه برای پروژه‌هایی که چند موسسه یا دانشگاه در آن مشارکت دارند؛

 ارائه تنها یک پروژه توسط هر مسئول پروژه.

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 تکمیل فرم شرکت در برنامه پژوهشی جندی‌شاپور از طریق وب سایت مرکز (نسخه چاپ شده این فرم جداگانه به مرکز ارسال شود)؛

 معرفی محقق از سوی پژوهشگاه یا دانشگاه متبوع؛

 ارائه نام و نشانی کامل و سوابق علمی مسئولان فرانسوی و ایرانی پروژه، نشانی پست الکترونیکی آنها و دانشجویانی که تأمین اعتبار سفر آنها از برنامه جندی‌شاپور درخواست شده است، لازم به ذکر است تنها کسانی می‌توانند از برنامه جندی‌شاپور استفاده کنند که اسامی آنها قبل از تصویب پروژه به عنوان همکار طرح اعلام شده باشد.

 ارائه نامه‌ای از طرف همکار فرانسوی مبنی بر موافقت در شرکت در پروژه ؛

 مدارک تصویب طرح در موسسه پژوهشی متبوع؛

 خلاصه تایپ شده پروژه (حداقل یک صفحه)؛

 طرح توصیفی دقیق پروژه (اهداف، نتایج مورد نظر، روش‌ها، امکانات استفاده شده، ارزیابی، اعتبارات، هزینه و نحوه سهم‌بندی بین دو موسسه، تعداد سفرها، مدت زمان، برنامه زمانی دو ساله، و…) ؛

 

کلیه مدارک فوق باید به زبان فارسی به مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی (CISSC) ارسال گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وبگاه مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی به نشانی http://www.cissc.ir مراجعه کنید و یا با شماره تلفن: ۵-۸۸۹۱۹۸۹۴ تماس بگیرید.