چهارشنبه 13 مهر 1401   21:43:07
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

گالری تصاویر

پنجشنبه 21 فروردین 1399 بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی از دانشگاه ملایر
بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی از دانشگاه ملایر   
1398/10/3 سه‌شنبه
بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی از دانشگاه ملایر   
1398/10/3 سه‌شنبه
بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی از دانشگاه ملایر   
1398/10/3 سه‌شنبه
بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی از دانشگاه ملایر   
1399/1/21 پنجشنبه

بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی از دانشگاه ملایر   
1398/10/3 سه‌شنبه