یکشنبه 4 مهر 1400   04:11:46
1398/7/10 چهارشنبه
معرفی کمیته (HSE)
1397/12/8 چهارشنبه

اصطلاح ایمنی، بهداشت و محیط زیست معادل Health, Safety and Environment یا به طور خلاصه(HSE) است. نهادهای (HSE) به فراهم نمودن محیط کاری مناسب به دور از خطرات و به رعایت اصول حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار در فعالیتهای روزمره کاری می پردازند. این نهادها بیشتر به صورت کمیته فعالیت می نمایند و در بیشتر صنایع و محیطهای تحقیقاتی در کشورهای پیشرفته دنیا در حال فعالیت هستند و بر رعایت اصول مربوطه نظارت و برای نیل به اهداف لازم برنامه ریزی می نمایند.

اخباربيشتر
راه اندازی سامانه خوداظهاری سلامت پرسنل دانشگاه
احتراما به اطلاع اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه می رساند سامانه خوداظهاری سلامت پرسنل دانشگاه راه اندازی شد. لطفا به منظور پایش وضعیت سلامت خود و به صورت ماهیانه فرم مذکور را تکمیل نمائید.
شایان ذکر است در صورت مشاهده علائم کووید 19 در اولین فرصت مجددا این فرم را تکمیل نمائید.

سامانه خود اظهاری سلامت پرسنل دانشگاه ملایر در شرایط کرونا
کمیته بحران دانشگاه ملایر
دستورالعمل ایمن سازی محل کار و تضمین سلامت فردی و جمعی در برابر COVID
الگوی بازگشت به تحصیل/ کار دانشجویان، کارمندان و اعضای هیأت علمی
آیین نامه حضور دانشجو در دانشگاه در شرایط کرونا
دستورالعمل نحوه گندزدایی عمومی برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا (Covid 19 )
دستورالعمل تهیه محلول گندزدایی محیط و سطوح و ضدعفونی کننده دست در مقابله با ویروس کرونا
پیوند مفیدبيشتر