پنجشنبه 27 مرداد 1401   02:55:20
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
پژوهشکده انگور و کشمش
دوشنبه 10 بهمن 1390 دفتر همکاری های بین المللی پژوهشکده انگور و کشمش

این گروه با هدف توسعه روابط علمی بین المللی و فراهم سازی بستر مطلوب در ایجاد مناسبات برون مرزی پژوهشکده ایجاد شده است. ایجاد ارتباط با مراکز علمی حوزه علوم و صنایع غذایی مرتبط با انگور درسایر کشور ها و تلاش در جهت تعریف طرح های پژوهشی مشترک میان محققین خارج از کشور و اعضای هیأت علمی پژوهشکده از جمله مهمترین فعالیت های این دفتر می باشد. برقراری مناسبات علمی با دانشگاههایی در فرانسه، لیتوانی، کانادا، چین و هند ماحصل هماهنگی های صورت گرفته در این دفتر است.