شنبه 1 آبان 1400   23:56:01
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
دانشگاه ملایر در رسانه هابيشتر
دوشنبه 16 دی 1398 ساختمان مرکزی دانشگاه ملایر به نام سردار شهید سلیمانی مزین شد
ناشر: خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا
نوبت و سال انتشار: دی ماه 1398